null

Młoda Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informator „Młoda Warszawa” jest adresowany jest do warszawiaków w wieku 12-19 lat. Publikacja pozwala lepiej zrozumieć nasze miasto. Dostarcza informacji o ustroju i strukturze władzy w Warszawie oraz wskazówek, jak załatwić sprawy urzędowe. Zawiera także katalog praw przysługujących młodym oraz kontakty do organizacji i instytucji, które udzielają pomocy w razie problemów. Prezentuje możliwości angażowania się i aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności (szkolnej, osiedlowej i dzielnicowej) poprzez: konsultacje społeczne, inicjatywę lokalną, budżet partycypacyjny, wolontariat, działalność w organizacjach pozarządowych, uczestnictwo w samorządzie uczniowskim czy Młodzieżowej Radzie Dzielnicy.

Załączniki: