null

Oferta Ośrodków Pomocy Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podstawowe informacje na temat ośrodków pomocy społecznej.

Ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Prezydenta miasta.

Główne zadania Ośrodków Pomocy Społecznej:

  • zapewnienie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, które mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina bliższa lub dalsza nie mogą takiej pomocy zapewnić. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Usługi opiekuńcze powinny zapewniać:
  1. pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu
  2. organizację czasu wolnego
  3. pomoc w zakupie odzieży i obuwia
  4. pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych
  5. w przypadku usług specjalistycznych - zapewnienie usług dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  • W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA - zaspokojenie podstawowych potrzeb w formie ciepłego posiłku, zakupów, wsparcia psychologicznego, kontaktu z organizacjami wolontarystycznymi.

 

Poniżej lista ośrodków wg dzielnic wraz z kontaktem telefonicznym oraz mailowym:

 

 

opieka.jpg