null

Ogłoszenie o dialogu technicznym - Podsystem monitoringu i koordynacji w projekcie "E-opieka"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM W SPRAWIE DOSTARCZENIA I WDROŻENIA PODSYSTEMU KOORDYNACJI I MONITORINGU USŁUG OPIEKUŃCZYCH W ŚRODOWISKU WRAZ Z USŁUGAMI POGWARANCYJNYMI W RAMACH WDROŻENIA SYSTEMU „E-OPIEKA”.

Zamawiający ogłasza Dialog Techniczny związany z przewidywanym wszczęciem postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostarczenie i wdrożenie Podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku wraz z usługami serwisu gwarancyjnego w ramach wdrożenia Systemu „E-Opieka”. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Załączniku nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.

Dialog prowadzony jest w ramach projektu pn. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Termin składania zgłoszeń: 19.02.2020 r. (środa). Decyduje data wpływu Zgłoszenia do Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania poniżej:

 

Załączniki: