null

Opieka wytchnieniowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

M.st. Warszawa pozyskało środki  z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

Cel Programu

Celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad  tymi osobami.

Do kogo Program jest skierowany
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne oraz stale przebywają w domu tj. nie korzystają z placówek pobytu całodobowego (np. ośrodka szkolno- wychowawczego czy  internatu).

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

Na czym polegać będzie wsparcie

  • podstawowe czynności pielęgnacyjno-higieniczne:

- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, w tym: pomoc przy zaprowadzaniu do toalety, pomoc w toalecie intymnej, pomoc w zmianie pampersa/pieluchomajtek, podanie i utrzymanie w czystości basenu/kaczki/ krzesła sanitarnego oraz wyniesienie nieczystości (pampersy, pieluchomajtki, wkładki itp.) do zewnętrznego pojemnika na odpady,

- mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie, rozbieranie,

- pomoc przy higienie jamy ustnej, protez zębowych,

- zmiana bielizny osobistej lub pościeli,

- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

- pomoc przy mierzeniu glikemii, temperatury ciała i ciśnienia tętniczego (aparaturą odbiorcy Programu),

- zmiana drobnych opatrunków,

- wsparcie przy przejściu na wózek,

- inna, zalecona przez lekarza pielęgnacja – nie wymagająca medycznych kwalifikacji.

  • przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych,
  • podawanie posiłków,
  • pomoc przy spożywaniu posiłków,
  • sprzątanie po posiłku,
  • pomoc w przygotowaniu leków, wg. pisemnych zaleceń lekarza,
  • pomoc w uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia, w dotarciu i powrocie z placówek ochrony zdrowia,
  •  wspólne spędzanie czasu polegające na:

- towarzyszeniu podczas spacerów,

- prowadzeniu rozmów,

- czytaniu prasy, książek,

- inne, dostosowane do sytuacji życiowej i zdrowotnej odbiorcy Programu.

Co trzeba  będzie zrobić, aby przystąpić do Programu

Szczegóły dotyczące sposobu rekrutacji w tym zasady korzystania z usługi oraz formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem udostępnimy po wyborze realizatora.

 

Odpłatność za usługi opieki wytchnieniowej

Pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w 2021 r. przyznawana jest bezpłatnie.

Czas świadczenia usług

II półrocze 2021 roku

Podmiot realizujący zadanie

Jesteśmy w trakcie procedury wyłonienia Realizatora

Źródło finansowania

Zadanie realizowane jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021