null

Program "Asystent osoby z niepełnosprawnością"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Program "Asystent osoby z niepełnosprawnością"

Uprzejmie informujemy, że od września 2018 roku program „Asystent osoby z niepełnosprawnością”  realizowany jest w Warszawie przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.


Zgłoszenia usługi asystenckiej prosimy kierować:
• od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 17.00
• telefonicznie: (22) 277-49-89,
• mailowo:  asystent@um.warszawa.pl 

Od 19 lipca 2019 roku ustalone zostały zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1242/2019 "Standardy usług asystenta osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy". W związku z tym wprowadziliśmy nowy regulamin programu „Asystent osoby z niepełnosprawnością”. Regulamin oraz Standardy dostępne są w siedzibie Centrum przy ul. Skaryszewskiej 3 w Warszawie, lub poniżej w załącznikach.

Program „Asystent osoby z niepełnosprawnością” skierowany jest do mieszkańców m.st. Warszawy - osób z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną oraz intelektualną. Odbiorcami usług są pełnoletnie osoby posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wymienionych. Usługi asystenckie są nieodpłatne, realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 22:00 na terenie m.st. Warszawy.

Celem usług asystenckich jest wspieranie w aktywności w życiu codziennym. Asystenci pomagają w przemieszczaniu się po mieście komunikacją miejską m.in. do pracy, na uczelnię, na rehabilitację, do urzędu, lekarza, w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu, oraz w komunikowaniu się. Asystują także podczas załatwiania spraw na poczcie, w banku bądź w innych instytucjach. Asystenci wspierają osoby mające trudności w samodzielnym pisaniu i czytaniu, w prowadzeniu korespondencji.

Program finansowany jest środków budżetu m.st. Warszawy.

W ramach programu nie są świadczone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi przez asystenta (np. bilety wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.), z wyjątkiem opłat za korzystanie przez asystenta z warszawskiej komunikacji miejskiej, ponosi odbiorca usług.

Zapraszamy do korzystania z usług asystenckich i współpracy!

 

Załączniki: