null

Program Rodzina

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Program Rodzina uchwalony przez Radę m.st. Warszawy 13 maja 2010 r. uwzględnia główne kierunki miejskiej polityki społecznej wobec rodziny, przyjęte w Społecznej Strategii Warszawy. Program służy w szczególności realizacji miejskiej polityki rodzinnej poprzez podejmowanie działań o charakterze powszechnym, działań skierowanych do rodzin zagrożonych marginalizacją oraz takich, które służą reintegracji rodziny. Program określa priorytety, cele i działania Miasta na lata 2010-2020 w zakresie wsparcia rodzin oraz tworzenia rodzinom warszawskim przyjaznych warunków do funkcjonowania i rozwoju.
Podstawowym kapitałem rodziny są więzi rodzinne. Prawidłowe relacje w rodzinie chronią przed powstawaniem problemów społecznych np. przed uzależnieniami, przemocą, niedostosowaniem społecznym. Rodzina jest oparciem dla jednostki w sytuacjach trudnych. Dobrze funkcjonująca rodzina daje jednostce poczucie bezpieczeństwa; jest jej zapleczem w pokonywaniu przeszkód życiowych. Głównym założeniem Programu Rodzina jest wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez dostosowanie oferty usług dla rodzin służących wzmacnianiu więzi rodzinnych.

Więcej informacji: http://strategia.um.warszawa.pl/

 

W grudniu 2010 roku w ramach Programu ?Rodzina? została przeprowadzona kampania społeczna ?Zakochaj się w Warszawie rodzinnej?. Powstały cztery krótkie, emocjonalne filmy, w których warszawiacy pokazali swoje życie rodzinne i opowiedzieli o jego wyjątkowej atmosferze, a także swoim przywiązaniu do zmieniającego się miasta. Warszawa kojarzona jest zwykle z miastem zawodowego sukcesu, ale ma także piękną rodzinną twarz: tętni życiem pokoleń, radością wspólnie spędzanego czasu, kolorami różnych stylów i wyborów. Kampania pokazała ten potencjał. Kampania prowadzona na Facebooku oraz YouTube umożliwiła dialog i wymianę doświadczeń na temat życia rodzinnego, pobudzając do myślenia o swoim środowisku i aktywizując do działania. Warszawa zyskała nową twarz, ciepłą i rodzinną. 


Więzi: http://www.youtube.com/watch?v=o_Cj8_sXxMY&feature=relmfu

Pokolenia: http://www.youtube.com/watch?v=7kTrhkGnqoc&feature=relmfu

Rodzinny sukces: http://www.youtube.com/watch?v=XHU_ZMkcQTY&feature=relmfu

Wspólna radość: http://www.youtube.com/watch?v=H9rZJa0EH_8

 

Załączniki: