null

Program Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" realizujemy resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Strategicznym celem Programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

  • osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, jak również z orzeczeniami równoważnymi,
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Jeśli chcesz skorzystać z usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych, złóż wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej m.st. Warszawy. Link do programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020