null

Program "Warszawski KOKON"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Program "Warszawski KOKON"

Uprzejmie informujemy, że od 13 stycznia 2023 r. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” realizuje Program „Warszawski KOKON”.

Program skierowany jest do warszawskich rodzin posiadających postanowienie sądu w sprawie zobowiązania o współpracy z asystentem rodziny.

Udział w Programie jest bezpłatny i wymaga dokumentów wypełnionych przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem Programu jest poprawa funkcjonowania rodzin i wzmocnienie umiejętności społecznych oraz  opiekuńczo – wychowawczych. Jednocześnie ma zapobiec umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Zmotywowana i zaangażowana rodzina przejdzie cykl szkoleń, warsztatów i spotkań ze specjalistami, zyskując narzędzia do poprawy życia w rodzinie. Czas pracy z rodziną w Programie przewidziany jest na około 2 lata.

Jak się zgłosić do Programu?

 1. Zapoznaj się z Zasadami udziału uczestnika w Programie „Warszawski Kokon”.
 2. Podejmij decyzję, że chcesz rozpocząć pracę nad sobą.
 3. Skieruj się do Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej dzielnicy.
 4. Powiedz o otrzymanym postanowieniu sądu do współpracy z asystentem rodziny.
 5. Zapytaj o możliwość udziału w Programie „Warszawski Kokon” i zapytaj o ulotkę.
 6. Wspólnie z pracownikiem socjalnym wypełnij formularz zgłoszeniowy do Programu.
 7. Oczekuj na kontakt z koordynatorem Programu z CUS.  

Co robi asystent rodziny z Programu?

 1. Asystuje – towarzyszy w trakcie całego Programu.
 2. Pokazuje lub podpowiada, jak działać i nie tracić motywacji do zmiany.  
 3. Ustala plan pracy z rodziną.  
 4. Wspiera rodzinę w codziennym funkcjonowaniu. 
 5. Modeluje, koryguje i edukuje w trudnych sytuacjach.
 6. Pokazuje zmiany i nowe umiejętności wychowawcze.

Jakie podmioty/ instytucje uczestniczą w Programie?

 1. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” – koordynator Programu.
 2. Ośrodki Pomocy Społecznej.
 3. Przedstawiciel Sądu Rodzinnego - kurator sądowy.
 4. Pedagog szkolny/ wychowawca z przedszkola.
 5. Inni specjaliści.

Co robi pracownik socjalny z OPS:

 1. Jako pierwszy spotyka się z rodziną.
 2. Upewnia się, że rodzina ma postanowienie Sądu oraz jest gotowa podjąć działania w kierunku zmiany swojej sytuacji życiowej.
 3. Informuje rodzinę o Programie i przekazuje materiały (ulotkę).
 4. Wspólnie z rodzicem wypełnia formularz zgłoszeniowy do Programu i Kartę informacyjną dotycząca rodziny.
 5. W terminie 7 dni, od przyjęcia formularza zgłoszeniowego przekazuje dokumenty oraz pisemnie zgłasza do CUS udział rodziny w Programie.

W ramach programu nie są świadczone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Więcej informacji: 

 • telefonicznie: (22) 277-49-87, (22) 277-49-94,
 • mailowo:  wsparcierodziny@um.warszawa.pl 
 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00
 • osobiście: ul. Skaryszewska 3 (Warszawa 03-802)

Podstawa prawna:

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia do stosowania Programu „Warszawski Kokon”: https://bip.warszawa.pl

Program realizowany jest w ramach trwałości projektu pn. „Praski kokon” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Załączniki: