null

Przemoc seksualna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przemoc seksualna to doprowadzenie do jakiejkolwiek czynności seksualnej wbrew woli drugiej osoby.

Jeśli bez Twojej zgody doszło do kontaktu cielesnego lub jakiegokolwiek innego zachowania seksualnego, np. dotykania intymnych części ciała, oglądania materiałów pornograficznych, słuchania treści odnoszących się do Twojej seksualności oznacza to, że doszło do przemocy seksualnej.

Kodeks kamy w nt. 197 § 1 stanowi, że

kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Karze pozbawienia wolności podlega także sprawca, który doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności lub dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą.

Przemoc seksualna może spotkać zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Jednak w ponad 90% jej ofiarami są kobiety.

Zgłoś przestępstwo na policji!

Pamiętaj:

Nic nie usprawiedliwia przemocy. Nie ma znaczenia Twój ubiór, sposób zachowania ani stan trzeźwości/ to zawsze sprawca jest winien i powinien ponieść odpowiedzialność!
Jeśli Twój małżonek lub partner, zmusza Cię do uprawiania seksu, kiedy tego nie chcesz lub w sposób, którego nie akceptujesz, to też jest przemoc seksualna!
Zmuszanie do oglądania lub słuchania treści odnoszących się do seksualności, również jest przemocą!

Jeśli doświadczyłaś gwałtu

Przed badaniem nie myj się, nie bierz prysznica, nie zmieniaj ubrania ani bielizny. Płyny ustrojowe sprawcy (sperma, ślina) pozwolą wskazać sprawcę. Jeżeli przemoc miała miejsce w Twoim domu, niczego nie sprzątaj, nie zmywaj, nie wyrzucaj, żeby nie zatrzeć śladów.
Skorzystaj ze wsparcia bliskiej Ci osoby, organizacji pozarządowych i właściwych instytucji.

Możesz uzyskać pomoc

W placówce medycznej masz prawo do:

 • zawiadomienia bliskiej Ci osoby,
 • konsultacji psychologicznej,
 • informacji na temat praw pacjenta,
 • poszanowania Twojej intymności,
 • natychmiastowego powiadomienia Policji,
 • obdukcji i w przypadku przemocy w rodzinie do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”,
 • zabezpieczenia materiału biologicznego przez personel medyczny i funkcjonariusza Policji,
 • badania przez lekarza w obecności osoby bliskiej,
 • do informacji i porady, w tym w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową,
 • Otrzymania niezbędnych leków, w tym retrowirusowych (zapobiegających zakażeniu się wirusem HIV),
 • Otrzymania recepty na tzw. tabletkę 72h po, zapobiegającą zajściu w ciążę,
 • do skorzystania z prysznica po badaniu.

W jednostce policji masz prawo do:

 • obecności najbliższej osoby w celu wsparcia,
 • poszanowania Twojej prywatności i intymności,
 • obecności asystentki społecznej z organizacji kobiecej lub Ośrodka Interwencji Kryzysowej, jeśli tego chcesz,
 • do informacji o Twoich prawach i obowiązkach w zrozumiałej dla Ciebie formie,
 • przesłuchania przez przeszkoloną w zakresie kontaktu z Ofiarą przemocy seksualnej funkcjonariuszkę Policji, bez obecności innych osób,
 • okazania Ci sprawcy w warunkach uniemożliwiających Twoją identyfikację,
 • zastrzeżenia do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu miejsca swojego zamieszkania,
 • zapoznania się z treścią protokołu zeznań przed jego podpisaniem,
 • zabezpieczenia materiału biologicznego przez funkcjonariusza policji i personel medyczny,
 • przewiezienia Cię do placówki medycznej w celu udzielenia pomocy medycznej i zabezpieczenia śladów.

Dalsze działania – masz prawo do:

 • złożenia wniosku o występowaniu w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy (do czasu odczytania aktu oskarżenia na rozprawie),
 • bezpłatnej pomocy psychologicznej,
 • bezpłatnej pomocy prawnej,
 • szacunku i wsparcia ze strony całego otoczenia.

Załączniki: