null

Rozstrzygnięcie dot. zapytania pn. #Pokolenia - sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego dla lokalu przy ul. Kaczyńskiego 9

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zamówienia dot. sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego z przedmiarem i kosztorysem dla lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. L. Kaczyńskiego 9.

Na ogłoszone zapytanie uzyskano następujące 2 oferty na realizację zamówienia:

 

 

1.   Bjerg Akitektur Polska: data złożenia oferty: 9 kwietnia 2018, oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu

 2.   Kaja Koziarska/Pracownia Projektowa ARTYŚCI & ARCHITEKCI: data złożenia oferty: 9 kwietnia 2018 r., oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu

Kierując się kryteriami oceny oferty:

 

- doświadczenie w zakresie sporządzania projektów budowlanych i wykonawczych wraz z dokumentacją, przedmiarem i kosztorysem - 40%

- cena - 60%

przy uwzględnieniu  zapisów zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawcy: Kaja Koziarska/Pracownia Projektowa ARTYŚCI & ARCHITEKCI. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym w najwyższym stopniu.

 

 
 

Załączniki: