null

Rozstrzygnięcie zapytania dot. przygotowania i dostarczenia materiałów promocyjnych na seminarium warszawskich rad seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiotem zapytania było: „Przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Warszawskiej Rady Seniorów”. W skład zamówienia wchodzi: 1. wydruk spersonalizowanych kalendarzy książkowych, 300 sztuk, 2. wydruk spersonalizowanego transparentu (baner) do niesienia, 1 sztuka, 3. wydruk flagi reklamowej (do niesienia) tzw. "szturmówka", 1 sztuka, 4. dostawa wraz z wniesieniem do siedziby Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

 

W wyniku  analizy  ofert: polegającej na sprawdzeniu zgodności złożonych ofert pod kątem formalnym oraz wyliczeniu punktowej proponowanej ceny wybrano Oferenta, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę. Kierując się kryteriami oceny oferty (100% cena), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Comers Krzysztof Wyziński Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

  

Załączniki: