null

Rozstrzygnięcie zapytania dot. wykonania grawertonów i naklejek będących wyróżnieniem w konkursie Miejsce Przyjazne Seniorom.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykonanie grawertonów wraz z bordowym pionowym etui i naklejek będących wyróżnieniem w konkursie Miejsce Przyjazne Seniorom, w tym: 53 pionowe grawertony stanowiące nagrody dla zwycięzców konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom 2019 - 2021”; w tym:50 pionowych grawertonów dla Miejsca Przyjaznego Seniorom, 3 grawertony dla osób wyróżnionych indywidualnie, 200 naklejek.

Kierując się kryteriami oceny oferty (100% cena) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „M. Przybysz” Marian Przybysz.

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: