null

Rozstrzygnięcie zapytania dot. zaangażowania osoby do wsparcia działań informacyjnych w ramach programu Warszawa Przyjazna Seniorom

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapytanie dotyczyło zaangażowania osoby do wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (data wpłynięcia, cena, informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez oferentów (jeśli  dotyczy):

 

1. Justyna Smoleń-Starowieyska; data wpływu oferty: 17.06.2018r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

 

2. Małgorzata Stanowska ;  data wpływu oferty: 17.06.2018r.; spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  

Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

 

  doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.)  

 

  doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.)

 

  wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

 

  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

 

  doświadczenie w pracy lub współpracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)

 

oraz w wyniku przeprowadzonych rozmów w dniu 21.06.2018r. zamawiający  podjął  decyzję o nierozstrzygnięciu powierzenia  realizacji  przedmiotu zamówienia. Obie kandydatki nie spełniły oczekiwań w zakresie koordynacji działań miejskich w obszarze wsparcia działań informacyjnych dla seniorów.

      

Załączniki: