null

Ruszył uzupełniający konkurs dla przedsiębiorców – „Żłobek blisko domu 22-25 edycja II”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawiające bawiące się dzieci

Jeżeli jesteś właścicielem żłobka, klubu dziecięcego lub prowadzisz punkt dziennej opieki w wyznaczonych obszarach miasta możesz otrzymać od nas wsparcie. Wystarczy, że wystartujesz w konkursie. Wysokość dofinansowania jednego zaoferowanego przez Ciebie miejsca wyniesie 1400 zł miesięcznie w roku 2022 oraz 1500 zł w kolejnych latach realizacji zadania. Koszty wyżywienia dzieci będą pokrywać rodzicie - do 15 zł za dzień.

Na składanie ofert masz czas do 3 sierpnia 2022 r.

Udział w konkursie mogą wziąć podmioty, które:

  • w ramach złożonej oferty zadeklarują miejsca organizacyjne na terenie m.st. Warszawy w obwodach wskazanych w załącznikach 1 i 2 do ogłoszenia, opisanych jako „obszar realizacji zadania”,

  • są zarejestrowane w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna na dzień składania oferty. Wpisem muszą być objęte wszystkie miejsca organizacyjne oferowane w ramach realizacji zadania.

Zapraszamy!

Załączniki: