null

Seniorze, tam warto bywać! Miejsca Przyjazne Seniorom 2022-2024

Zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, Aldona Machnowska-Góra przemawiająca na scenie podczas gali konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024".
Autor: m.st. Warszawa

Już po raz 8. przyznaliśmy certyfikaty instytucjom, organizacjom i osobom, które w szczególny sposób wychodzą naprzeciw potrzebom starszych mieszkańców Warszawy. W piątek, 12 maja, odbyła się gala finałowa konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024”. Kapituła konkursu przyznała 14 wyróżnień, w tym 4 indywidualne.

Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” organizowany jest przez Warszawską Radę Seniorów oraz Urząd m.st. Warszawy. Tegoroczna gala przyznania certyfikatów odbyła się w gościnnych progach Terminalu Kultury Gocław

Jak co roku kapituła konkursowa starała się wyłonić spośród nadesłanych zgłoszeń miejsca, które w szczególny sposób troszczą się o warszawskich seniorów i seniorki. Łącznie do konkursu wpłynęło 27 wniosków z 13 dzielnic m.st. Warszawy oraz 8 wniosków indywidualnych. Wszystkie zgłoszenia zostały wnikliwie ocienione przez przedstawicieli Dzielnicowych Rad Seniorów.

Ostatecznie Kapituła konkursu przyznała 10 certyfikatów w 5 kategoriach:

  • administracja publiczna,
  • kultura,
  • edukacja i oświata,
  • zdrowie i pomoc społeczna,
  • sport i rekreacja.

Zostały również przyznane 4 wyróżnienia indywidualne dla osób przyjaznych seniorom.

Poniżej lista miejsc i wyróżnień indywidualnych przyznanych w konkursie.

Seniorki i seniorzy siedzący na widowni podczas gali rozdania certyfikatów w konkursie "Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024", w rękach kartki z napisami: "Brawo!!! Seniorzy", "Sport w dzielnicy Bemowo".
Zobacz galerię (11 zdjęć)
Zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, Aldona Machnowska-Góra przemawiająca na scenie podczas gali konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024".
Zdjęcie widowni podczas gali konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024"
Zdjęcie widowni podczas gali konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024"
Aleksandra Gajewska, posłanka na Sejm RP, przemawia na scenie podczas gali konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024"
Aleksandra Gajewska, posłanka na Sejm RP, przemawia na scenie podczas gali konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024"
Widownia z zaproszonymi gośćmi podczas gali konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024"
 Pani Małgorzata Żuber-Zielicz, Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów, przemawia na scenie podczas gali konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024"
Wręczanie nagród laureatom konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024".
Wręczanie nagród laureatom konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024".
Występ Teatru Muzycznego „Niebieskie Migdały”.

Miejsca Przyjazne Seniorom 2022-2024

Wyróżnienie za szczególną ofertę dla seniorów oraz sprzyjające warunki do uprawiania sportu przez osoby starsze.

Kontakt:

ul. Oławska 3a
01-494 Warszawa
tel. 22 861 56 90
mail: sekretariat@osirbemowo.pl
www: https://www.osirbemowo.pl/plywalnia-pingwin-2/
FB: https://www.facebook.com/osirbemowo

Wyróżnienie za tworzenie przestrzeni dla aktywności seniorów poprzez współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc, bezpłatne udostępnianie sal, charytatywną pomoc w realizacji zajęć oraz współpracę kadry Centrum z UTW. 

Kontakt:

Marymoncka 99/103 
01-813 Warszawa
tel. 22 569 37 00
mail: kancelaria@cmkp.edu.pl
www: https://www.cmkp.edu.pl/
FB: https://www.facebook.com/CMKPWarszawa/

Wyróżnienie za bogatą i bezpłatną ofertę zajęć i aktywności dla seniorów oraz stworzenie miejsca, w którym osoby starsze czują się dobrze i chętnie spędzają czas.

Kontakt:

ul. Woronicza 44a
02-460 Warszawa
tel. 22 443 67 70
mail: mokotow.woronicza@um.warszawa.pl
FB: Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców I Facebook

Wyróżnienie za bogatą ofertę bezpłatnych działań dla seniorów, organizację wydarzeń o charakterze dzielnicowym dla starszych mieszkańców dzielnicy oraz zaangażowanie w projekty ogólnomiejskie takie jak Warszawskie Dni Seniora.

Kontakt:

al. Komandosów 8
04-485 Warszawa
tel. 601 474 712
mail: info@dkrembertow.waw.pl
FB: Dom Kultury Rembertów | Facebook

Wyróżnienie za ponadstandardowe działania dla starszych czytelników i bywalców Wypożyczalni, prowadzenie działań międzypokoleniowych oraz tworzenie oferty z myślą o osobach starszych. 

Kontakt:

ul. Czerniakowska 178a
00-440 Warszawa
tel. 22 629 60 95
mail: wyp97@biblioteka.waw.pl
www: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
FB: Biblioteka Nr 97 w Dzielnicy Śródmieście | Warsaw | Facebook

Wyróżnienie za interesującą i różnorodną ofertę zajęć i animacji dla seniorów, przyjazną atmosferę i zaangażowanie w działalność na rzecz starszych mieszkańców Dzielnicy Wilanów.   

Kontakt:

ul. Kolegiacka 3
02-960 Warszawa
tel. 668 417 228
mail: centrum@kulturawilanow.pl
www: https://kulturawilanow.pl/
FB: Centrum Kultury Wilanów I Facebook

Wyróżnienie za bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dla seniorów, takich jak warsztaty, koncerty oraz ciekawe wydarzenia nawiązujące do tradycji ludowych.

Kontakt:

ul. Ptysiowa 3
02-969 Warszawa
tel. 668 417 228
mail: centrum@kulturawilanow.pl
www: https://kulturawilanow.pl/
FB: Centrum Kultury Wilanów I Facebook

Wyróżnienie za współpracę Dziennego Domu ze społecznością lokalną w celu aktywizacji osób starszych oraz podejmowanie działań międzypokoleniowych wychodzących poza standardową działalność placówki.

Kontakt:

ul. Lentza 35
02-956 Warszawa 
tel. 22 651 79 92
mail: dom3opswilanow@wp.pl
www: https://www.opswilanow.pl/
 

 

Wyróżnienie za tworzenie szczególnej oferty dla starszych mieszkańców Warszawy, wzorową współpracę z Radą Seniorów Dzielnicy Wilanów oraz zapewnienie dostępności Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób starszych. 

Kontakt:

ul. Franciszka Klimczaka 2 
02-797 Warszawa
tel. 22 443 50 69
mail: sekretariat.udwilanow@um.warszawa.pl
www: Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Wyróżnienie za podejmowanie ponadstandardowych działań na rzecz starszych mieszkańców dzielnicy, współpracę ze społecznością lokalną w celu aktywizacji osób starszych oraz podejmowanie działań międzypokoleniowy wychodzących poza standardową działalność placówki. 

Kontakt:

ul. Zawiszy 5
01-167 Warszawa
tel. 22 631 26 90
mail: bemowo.kbs@um.warszawa.pl
www: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 

Wyróżnienie za ponadprzeciętną postawę na rzecz starszych mieszkańców dzielnicy oraz aktywną współpracę z Bemowską Radą Seniorów. Pani Burmistrz z dużym zaangażowaniem podejmuje działania i inicjatywy promujące zdrowy styl życia bemowskich seniorów. 

Wyróżnienie za aktywną działalność na rzecz starszych mieszkańców dzielnicy. Z inicjatywy Pani Burmistrz organizowane są liczne programy i wydarzenia dla seniorów np. rejsy gondolami po Wiśle. Pani Burmistrz często osobiście bierze udział w wydarzeniach dla seniorów np. aktywnie wspierała reprezentację seniorów z Dzielnicy Śródmieście w Olimpiadzie Seniorów.

Wyróżnienie za zaangażowanie na rzecz seniorów wykraczające poza obowiązki służbowe. Pani Katarzyna podczas pandemii Covid-19 pracowała jako wolontariuszka dostarczając samotnym osobom starszym leki i żywność. Jest inicjatorką wielu programów sportowych w dzielnicy dedykowanych seniorom, w tym m. in. zajęć przygotowujących osoby starsze do udziału w Olimpiadzie Seniorów.

Wyróżnienie za życzliwą i bezinteresowną pomoc starszym mieszkańcom dzielnicy. Pani Iwona stara się osobiście doręczać korespondencję, zwłaszcza do osób z ograniczoną mobilnością. Zawsze znajdzie chwilę na rozmowę. Do mieszkańców podchodzi z sercem. Jest osobą życzliwą i lubianą. Działania Pani Iwony wykraczają poza obowiązki służbowe. Zdarzało się, że pomagała seniorom w drobnych sprawach domowych lub robiła im zakupy.