null

Skład komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r., nr 70, poz. 473 ze zm.). Zgodnie z ww. aktem prawnym Komisję powołał Prezydent m.st. Warszawy Zarządzeniem Nr 567/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

W skład Komisji wchodzą:

 1. Joanna Patoka – Przewodnicząca;
 2. Małgorzata Zawistowska – Sekretarz;
 3. Katarzyna Omen – Członek Komisji;
 4. Beata Humięcka – Członek Komisji;
 5. Aleksandra Szołdra – Kobus – Członek Komisji;
 6. Karolina Makos – Członek Komisji;
 7. Teresa Rudnik – Członek Komisji;
 8. Marta Bachórz – Członek Komisji;
 9. Mirosław Starzyński – Członek Komisji;
 10. Monika Kurowska – Członek Komisji;
 11. Krzysztof Dąbrowa – Członek Komisji;
 12. Andrzej Dębski – Członek Komisji;
 13. Iwona Sobolewska – Członek Komisji;
 14. Katarzyna Bernacik – Członek Komisji.