null

System wsparcia dla seniorów w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

System wsparcia dla seniorów w Warszawie, w tym program Wspieraj Seniora.

Warszawa od kilku miesięcy aktywnie pomaga seniorom w trudnych czasach pandemii. Osoby starsze mogą liczyć na wsparcie psychologiczne, pomoc w zakupie leków i żywności czy specjalny program szczepień na grypę.

Szczegółowa miejska oferta wsparcia dostępna jest na stronie 19115.

Aktualnie do warszawskiego systemu wsparcia włączono także działania związane z programem "Wspieraj Seniora" Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Wszyscy, którzy będą dostarczali wsparcie seniorom będą wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r. na terenie całej Polski.


Główne zasady programu:

  • aby skorzystać z programu należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11.
  • z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej;
  • z programu nie mogą skorzystać osoby, które nie otrzymują wsparcia w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
  • udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej;
  • odpłatność za zakupy reguluje senior, natomiast sama dostawa realizowana jest w ramach Programu dla seniora bezpłatnie.

Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" także wspiera seniorów w czasie pandemii oraz organizuje zakup i dystrybucję środków ochrony indywidualnej współfinansowanych ze środków programu "Wspieraj seniora" Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jeśli jesteś osobą w wieku 70 lat i posiadasz orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym, masz możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta osoby z niepełnoprawnością. Asystent pomoże w skontaktowaniu się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej najbliższym miejsca Twojego zamieszkania, lub sam zrealizuje Twoje zakupy i pomoże w załatwieniu spraw urzędowych. Przypominamy także, że seniorzy mogą również skorzystać z dostępnej oferty dostawy leków, zakupów oraz cateringu.