null

Świadczenie usług specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami w Warszawie od 2023 roku - zamówienie w 2 częściach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numer postępowania: CUS/ZP/9/2022

Identyfikator postępowania na Platformie MiniPortal: 72ee4bcf-3cd4-43e5-a78b-962706d5cc9b

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

Świadczenie usług specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami w Warszawie. Zamówienie realizowane jest z podziałem na 2 części. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 – 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Termin składania ofert upływa w dniu 28 września 2022 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 września 2022 r.o godz. 10:30

Termin składania ofert upływa w dniu 3 października 2022 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 3 października 2022 r.o godz. 10:30

Status
Aktualne
Tryb
Przetarg nieograniczony
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
26.08.2022 14:24
Termin składania ofert
03.10.2022 10:00
Strona internetowa
https://miniportal.uzp.gov.pl

Załączniki: