null

Transport dla osób z niepełnosprawnościami na szczepienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Transport osób z niepełnosprawnościami na szczepienia przeciw COVID-19 przeznaczony jest dla osób, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami.

Na stronie Warszawa19115 można zapoznać się z informacjami na temat szczepień przeciw COVID-19.

W Warszawie będzie organizowany transport dla osób, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę ze schorzeniami ruchowymi lub neurologicznymi. Usługa jest współfinansowana ze środków Wojewody Mazowieckiego. Koordynacją przejazdu osób z niepełnosprawnościami do punktów szczepień zajmuje się Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.

Będziemy realizować przewozy transportem niespecjalistycznym i specjalistycznym. W przypadku przewozów pojazdami specjalistycznymi – uprawnioną będzie osoba, która porusza się na wózku i nie jest w stanie korzystać z pojazdów osobowych. Usługa nie pełni funkcji transportu medycznego i w związku z tym nie będzie świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej.

Przed realizacją usługi transportu wymagane będzie złożenie oświadczenia u kierowcy o posiadanym aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupie z wyżej wymienionymi schorzeniami. Powyższe oświadczenie będzie podstawą do zrealizowania usługi. Kierowca transportu będzie weryfikował dane na podstawie okazanego dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Od 25 stycznia 2021 roku osoby spełniające powyższe kryteria mogą umawiać transport pod specjalnym numerem telefonu: (22) 333-44-33 na hasło: „Wawa Taxi bez barier – szczepienia przeciwko Covid-19”. Transport należy umawiać z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przewozu, oświadczeniem, a także klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Wszystkie załączniki dostępne są poniżej.

 

Załączniki: