null

Usługa dostosowania oprogramowania Wykonawcy przeznaczonego do przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz SOPS „TT Pomoc” do potrzeb Zamawiającego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numer postępowania: CUS/ZP/4/2022

Identyfikator postępowania na Platformie MiniPortal: dad70ea5-0995-467f-89bf-a6ec2f1430e2

Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

„Część II Podsystemu Koordynacji i Monitoringu usług opiekuńczych w ramach implementacji Systemu E-Opieka - modyfikacja, rozbudowa oprogramowania SOPS „TT - Pomoc” i aplikacji Wywiad Środowiskowy oraz budowa i wdrożenie „Narzędzia WIS”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.

.

Status
Aktualne
Tryb
Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
10.06.2022 12:51
Strona internetowa
https://miniportal.uzp.gov.pl

Załączniki: