null

Usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i działań na rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012 - 2015

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i działań na rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012 - 2015

Oferty nie podlegały ocenie ponieważ nie spełniły warunku przystąpienia do zapytania ofertowego tj. Oferenci nie wykazali wymaganej liczby przeprowadzonych ewaluacji programów społecznych z zakresu profilaktyki społecznej ukierunkowanej na zapobieganie patologiom i chorobom społecznym oraz uzależnieniom. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego.