null

Usługi tłumaczenia na polski język migowy, tłumacza- przewodnika itd. - wynik zapytania ofertowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego na usługi tłumaczenia na polski język migowy, tłumacza – przewodnika, audiodeskrypcji, zapewnienie pętli indukcyjnej na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy oraz nagranie filmów z tłumaczeniem na polski język migowy wraz z napisami, we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 100%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia oferentowi: Fundacja Kultury bez Barier

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: