null

Warszawa ma Standardy! - kampania informacyjno-promocyjna

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Infografika. Grupa postaci narysowanych w uproszczony, kolorowy sposób, przedstawiająca mieszkańców Warszawy. Na górze plakatu napis Warszawa ma standardy! Na dole napis Żeby każdy mógł poruszać się po mieście równie wygodnie, bezpiecznie, szybko.

Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczyna kampanię informacyjno-promocyjną „Warszawa ma standardy!”. Założeniem kampanii jest informowanie i promowanie Standardów dostępności architektonicznej dla m.st. Warszawy. Istotne jest dotarcie do kluczowych stron procesów inwestycyjnych w Warszawie i upowszechnianie stosowania Standardów nie tylko w inwestycjach miejskich.

Kampania rozpoczynamy 1 grudnia 2022r. od podpisania zarządzania zmieniającego zarządzenie w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Długofalowym celem działań jest tworzenie miasta dostępnego dla wszystkich. Zmiana Standardów dostępności, a także Standardów infrastruktury dla pieszych wpisuje się w szerszą politykę miasta. Stosowane coraz powszechniej rozwiązania z zakresu uspokojenia ruchu znalazły odzwierciedlenie w Standardach infrastruktury dla pieszych. A celem nowego zarządzenia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na warszawskich ulicach.

Organizatorem działań jest Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne pt.” Warszawa ma Standardy!” Fundacja Polska Bez Barier, Fundacja TUS i Spółdzielnia Socjalna FADO. W ramach kampanii będą publikowane w mediach społecznościowych animowane filmy promujące Standardy dostępności architektonicznej, a w prasie branżowej informacje merytoryczne.

3 grudnia obchodzimy w tym roku Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Zapewnianie dostępności jest nie tylko obowiązkiem samorządu wynikającym z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i ustaw ale przede wszystkim wartością samą w sobie. Odbiorcami dobrze, uniwersalnie zaprojektowanej infrastruktury miejskiej jest znacznie szersze grono niż tylko osoby z niepełnosprawnościami. To również seniorzy, dzieci, kobiety w ciąży czy opiekunowie z małymi dziećmi. Dostępna przestrzeń i usługi są gwarancją godnego i niezależnego życia dla wielu osób.

Warszawa przed 3 laty została nagrodzona przez Komisję Europejską prestiżową nagrodą Access City Award. Nagroda jest dla miasta ogromnym wyróżnieniem i zobowiązaniem do dalszych intensywnych działań, aby Warszawa była coraz bardziej miastem bez barier.

Odwiedź stronę Warszawa ma Standardy! aby dowiedzieć się więcej o kampanii.

Więcej informacji o Standardach dostępności architektonicznej znajdziesz na stronie Dostępność architektoniczna

Film o Standardach dostępności w Polskim Języku Migowym:

 

 

Załączniki: