null

Warszawa ma Standardy! - kampania informacyjno-promocyjna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczyna kampanię informacyjno-promocyjną „Warszawa ma standardy!”. Założeniem kampanii jest informowanie i promowanie Standardów dostępności architektonicznej dla m.st. Warszawy. Istotne jest dotarcie do kluczowych stron procesów inwestycyjnych w Warszawie i upowszechnianie stosowania Standardów nie tylko w inwestycjach miejskich.

Kampania rozpoczynamy 1 grudnia 2022r. od podpisania zarządzania zmieniającego zarządzenie w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Długofalowym celem działań jest tworzenie miasta dostępnego dla wszystkich. Zmiana Standardów dostępności, a także Standardów infrastruktury dla pieszych wpisuje się w szerszą politykę miasta. Stosowane coraz powszechniej rozwiązania z zakresu uspokojenia ruchu znalazły odzwierciedlenie w Standardach infrastruktury dla pieszych. A celem nowego zarządzenia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na warszawskich ulicach.

Organizatorem działań jest Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne pt.” Warszawa ma Standardy!” Fundacja Polska Bez Barier, Fundacja TUS i Spółdzielnia Socjalna FADO. W ramach kampanii będą publikowane w mediach społecznościowych animowane filmy promujące Standardy dostępności architektonicznej, a w prasie branżowej informacje merytoryczne.

3 grudnia obchodzimy w tym roku Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Zapewnianie dostępności jest nie tylko obowiązkiem samorządu wynikającym z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i ustaw ale przede wszystkim wartością samą w sobie. Odbiorcami dobrze, uniwersalnie zaprojektowanej infrastruktury miejskiej jest znacznie szersze grono niż tylko osoby z niepełnosprawnościami. To również seniorzy, dzieci, kobiety w ciąży czy opiekunowie z małymi dziećmi. Dostępna przestrzeń i usługi są gwarancją godnego i niezależnego życia dla wielu osób.

Warszawa przed 3 laty została nagrodzona przez Komisję Europejską prestiżową nagrodą Access City Award. Nagroda jest dla miasta ogromnym wyróżnieniem i zobowiązaniem do dalszych intensywnych działań, aby Warszawa była coraz bardziej miastem bez barier.

Odwiedź stronę Warszawa ma Standardy! aby dowiedzieć się więcej o kampanii.

Więcej informacji o Standardach dostępności architektonicznej znajdziesz na stronie Dostępność architektoniczna

Film o Standardach dostępności w Polskim Języku Migowym:

 

 

Załączniki: