null

Warszawska Rada Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawska Rada Seniorów powołana została 3 lipca 2014 r. przez Radę m.st. Warszawy.

W jej skład wchodzi obecnie 26 osób, w tym:

  • 1 przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy,
  • 3 przedstawicieli Rady m.st. Warszawy,
  • po 2 przedstawicieli Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów oraz Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
  • 18 przedstawicieli rad seniorów z dzielnic m.st. Warszawy.

  Zadania Warszawskiej Rady Seniorów

  • wspieranie procesów konsultacyjnych wzmacniających zaangażowanie obywatelskie seniorów,
  • inicjowanie działań na rzecz seniorów i dialogu międzypokoleniowego,
  • opiniowanie projektów aktów wydawanych przez organy m.st. Warszawy dotyczących spraw ważnych dla seniorów,
  • opracowywanie we współpracy z Branżowymi Komisjami Dialogu Społecznego kierunków, standardów, rozwiązań i działań na rzecz seniorów,
  • współpraca z Urzędem m.st. Warszawy oraz współpraca z dzielnicowymi radami seniorów w zakresie monitorowania i rozwiązywania problemów seniorów.

Przydatne linki

Strona internetowa

Profil na Facebooku

Załączniki: