null

Warszawskie Kluby dla Rodzin dofinansowane ze środków m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Głównym celem funkcjonowania Klubów dla Rodzin w przestrzeni miasta jest wsparcie i poprawa funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodziców i opiekunów oraz wzmacnianie prawidłowych więzi rodzinnych. Niezaprzeczalnym atutem prowadzonych aktywności w ramach Klubów dla Rodzin jest też międzypokoleniowa integracja rodzin.

Kluby to także przyjazne i bezpieczne miejsca, gdzie kreuje się prawidłowe wzorce rodzicielstwa, opartego na odpowiedzialności, zaangażowaniu i bliskości, którego celem nadrzędnym jest wychowywanie szczęśliwego dziecka, przygotowanego do wejścia w coraz bardziej skomplikowany i wymagający świat obowiązków i nowych wyzwań.

Wśród bogatej oferty zajęć o charakterze powszechnym, psychoedukacyjnym, integracyjnym i rozwojowym znaleźć można m in.:

  • Warsztaty edukacyjne, artystyczne, kulinarne;
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych;
  • Indywidualne wsparcie psychologiczno- terapeutyczne;
  • Zajęcia i zabawy dla niemowląt;
  • Wydarzenia rodzinne

 i wiele innych ciekawych propozycji dla rodzin zamieszkujących Warszawę.

 Zapraszamy do korzystania!

Aktualna lista teleadresowa klubów prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie m.st. Warszawy jest dostępna na załączonej mapie.

Mapa Warszawy z zaznaczonymi lokalizacjami Klubów dla Rodzin