null

Warszawskie mieszkania chronione

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W mieszkaniach chronionych można w bezpieczny sposób  doskonalić samodzielność i  umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Osoby z niepełnosprawnościami korzystają ze wsparcia  terapeutycznego, poradnictwa socjalnego i zawodowego. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest czasowy.

Jak zostać mieszkańcem ?

Skontaktuj się z organizacją prowadzącą mieszkanie chronione (wykaz organizacji znajdziesz poniżej).  Tam przejdziesz kwalifikację. Następnie Ośrodek Pomocy Społecznej wyda Ci decyzję administracyjną o  przyznaniu pobytu w mieszkaniu chronionym.

Warszawskie mieszkania chronione:

Mieszkania chronione  dla osób chorujących psychicznie prowadzone przez:

Mieszkania chronione  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzone przez:

Mieszkanie chronione  dla osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera (całościowym  zaburzeniem rozwoju) prowadzone przez Fundację SYNAPSIS
https://synapsis.org.pl/kontakt/