null

Warszawskie mieszkania chronione

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mieszkania chronione

W mieszkaniach chronionych można w bezpieczny sposób  doskonalić samodzielność i  umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Osoby z niepełnosprawnościami korzystają ze wsparcia  terapeutycznego, poradnictwa socjalnego i zawodowego. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest czasowy.

Jak zostać mieszkańcem ?

Skontaktuj się z organizacją prowadzącą mieszkanie chronione (wykaz organizacji znajdziesz poniżej).  Tam przejdziesz kwalifikację. Następnie Ośrodek Pomocy Społecznej wyda Ci decyzję administracyjną o  przyznaniu prawa do pobytu w mieszkaniu chronionym.

 Warszawskie mieszkania chronione:

6 mieszkań chronionych  dla osób chorujących psychicznie prowadzonych przez:

  • Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST

https://pomost.info.pl/mieszkanie-chronione-treningowe/

  • "INTEGRACJA" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

https://www.stowarzyszenie-integracja.pl/nasze-dzialania/mieszkalnictwo-chronione

  • Fundację Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. Prof. Piotrowskiego

https://wydarzenia.ngo.pl/315479-mieszkanie-chronione-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-na-bielanach.html

  • Szpital Wolski  im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

https://www.wolski.med.pl/kontakt/

  • Dom Pomocy Społecznej „Leśny”

https://dps-lesny.waw.pl/kontakt

13 mieszkań chronionych  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonych przez:

  • Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

https://psoni.warszawa.pl/placowka/mieszkanie-chronione-treningowe/

  • Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"

http://mcht.otwartedrzwi.pl/

https://www.dpsnabachusa.pl/index.php/kontakt

  • DPS Na Przedwiośniu

http://www.naprzedwiosniu.waw.pl/mieszkania-chronione

1 mieszkanie chronione dla osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera (całościowym zaburzeniem rozwoju) prowadzone przez Fundację SYNAPSIS

https://synapsis.org.pl/kontakt/