null

Warszawskie ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Warszawie działają dzienne ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.  Są czynne  co najmniej 5 dniu w tygodniu przez 8 godzin dziennie.

 

W ofercie  ośrodków wsparcia możesz znaleźć m.in.:

 • trening funkcjonowania w życiu codziennym
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 • zajęcia usprawniające, turystyczno-rekreacyjne, sportowe
 • niezbędną opiekę
   

Uczestnikami ośrodków wsparcia mogą zostać:

 • mieszkańcy Warszawy
 • dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły naukę szkolną
 • osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym
  i znacznym lub orzeczenie równoważne. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dopuszcza się zakwalifikowanie do udziału osoby, które posiadają orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 • w ośrodkach wsparcia dla osób chorujących psychicznie - osoby, które  posiadają zaświadczenie lekarskie informujące o rozpoznaniu choroby psychicznej
 • osoby, które jednocześnie nie korzystają ze wsparcia w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, dziennych formach wsparcia realizowanych w ramach działań ośrodków pomocy społecznej

Szczegółowe informacje dotyczące programu zajęć oraz warunków uczestnictwa  możesz uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu wybranego ośrodka. Adresy i telefony warszawskich ośrodków wsparcia znajdziesz poniżej.
 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWIRON)

Adres: ul. Andersa 6/8 , 00-201 Warszawa, tel. 22 634 35 01, 22 634 35 56, 500-080 783

http://www.cps.srodmiescie.warszawa.pl/pomoc-2/pomoc-uslugowa/osrodek-wsparcia-i-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych/

 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWIRON)

Adres: ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa,
tel. 22 665-62-06, e-mail: owiron@opsbemowo.waw.ple.wieliczko@opsbemowo.waw.pl.
https://www.opsbemowo.waw.pl/osrodki-wsparcia/owiron

 

Ośrodek Wsparcia i Integracji „Maja”

Adres: ul. Belgradzka 33, 02-793 Warszawa, tel. 780 040 052,  780 040 189, email: maja3@xl.wp.pl

https://stowarzyszenie-maja.pl/index.php/osrodek-wsparcia-i-integracji
 

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Parkinsona.

Ośrodek znajduje się w dwóch lokalizacjach.

Adres: SZPZLO Warszawa-Wawer – Przychodnia Rejonowa nr 1, ul. Strusia 4/8,
04-564 Warszawa

Adres:  SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście - Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży, ul. Szlenkierów 10, 01-181 Warszawa.

Kontakt: ośrodek tel. 22 590 09 71, sekretariat tel. 22 590 09 23, email: osrodek.parkinson@zoz-wawer.waw.pl

Ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną: 

Ośrodek wsparcia prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie.

Adres: ul. Echa Leśne 2, 03-257 Warszawa, tel. 22 675 95 65
 

Ośrodek Wsparcia "Walecznych" prowadzony przez  Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Adres: ul. Walecznych 25 lok. 10, 03-916 Warszawa  tel. 22 617 61 41, email: zk.warszawa@psoni.org.pl

Ośrodek Wsparcia "Walecznych" - Warszawskie Koło PSONI
 

Ośrodek wsparcia prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej.

Adres:  ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa, tel. 22 870 72 57

„SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI” - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

 

Ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Delta.

Adres: ul. Radna 6/8, 00-341 Warszawa, email: jerzy_kulesza@op.pl
 

Ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi".

Adres: ul. Skorochód- Majewskiego 34, 02-104 Warszawa, tel. 22 637 20 08, tel. kom. 575 008 887, email: ochota@otwartedrzwi.pl

 

Terapeutyczny ośrodek wsparcia Malwa prowadzony przez Fundację "MALWA".

Adres: ul. Kasznicy 2, 01-944 Warszawa, tel. 22 697 01 90, 661 736 395 email: fundacjamalwa@gmail.com

Aktualności | Fundacja Malwa

 

Ośrodki wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu:

Ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Terapeutów.

Adres: ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa, tel. 501 001 026

www.terapeuci.org.pl
 

Ośrodek wsparcia  "MIĘDZY INNYMI" prowadzony przez INNE SPOJRZENIE

Adres: ul. Samolotowa 2, 03-996 Warszawa, tel. 514 080 471
 

Ośrodek wsparcia dla osób  chorujących psychicznie prowadzony przez:

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST.

Adres: ul. Śreniawitów 4, 03-188 Warszawa., Warszawa, tel. 22 403 65 11, email: osrodek.wsparcia@pomost.info.pl

Ośrodek Wsparcia – Stowarzyszenie POMOST

 

Ośrodek wsparcia dla  osób z niepełnosprawnością ruchową ze sprzężeniami prowadzony przez:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Adres: ul. Hafciarska 80/86 Warszawa, tel. 22 812 10 18 , email: sekretariat@helenow.pl
 

Ośrodek wsparcia „Sokrates” dla osób z niepełnosprawnością wzroku ze sprzężeniami prowadzony przez:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA. Adres: ul. Leonarda 12, 01-183 Warszawa, tel. 510 256 056 email:leonarda@tecza.org

Sokrates – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza (tecza.org)

 

Ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością złożoną  (osób z niepełnosprawnością słuchu ze sprzężeniami) prowadzony przez:

Fundację Pomocy Dzieciom i Osobom z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami "Pokonać Ciszę".

Adres: ul. Olszowa 12, 03-703 Warszawa, tel. 605 043 182, email: pokonac.cisze@wp.p

Fundacja Pokonać Ciszę (pokonaccisze.pl)