null

Wykonanie 3 wariantów koncepcji i programów funkcjonalno-użytkowych budowy budynku użyteczności publicznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy: SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY GRZEGORZ SIERGIEJ.

Na ogłoszone w dniu 1 kwietnia 2019 r. zapytanie dotyczące wykonania 3 wariantów koncepcji i programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) budowy budynku użyteczności publicznej - miejskiego żłobka, a także przeprowadzenie uzgodnień dotyczących funkcjonalności wpłynęło 10 ofert spełniających warunki przystąpienia.

Kierując się kryteriami oceny oferty (Cena: 40%, Doświadczenie w realizacji zamówienia: 50%, Doświadczenie w realizacji zamówienia we współpracy z jednostka publiczną: 10%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy: SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY GRZEGORZ SIERGIEJ.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki: