null

Wynik dot. przeprowadzenia szkolenia "Kurs krawiecki" w ramach projektu "SOS Rodzina"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamówienie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Kurs krawiecki” nie zostało udzielone.

Na ogłoszone w dniu 23 marca 2018 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Kurs krawiecki dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.