null

Wynik dot. zapytania ofertowego na realizację usługi opracowania treści broszury o bezpiecznym śnie dziecka w pierwszych miesiącach życia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik dot. przedmiotu zamówienia usługi opracowania treści broszury o bezpiecznym śnie dziecka w pierwszych miesiącach życia.

Na ogłoszone w dniu 03 czerwca 2019 r. zapytanie ofertowe dot. opracowania treści broszury o bezpiecznym śnie dziecka w pierwszych miesiącach życia wpłynęły 4 oferty.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 60 % (max. 60 pkt), 

- doświadczenie – 40% (max. 40 pkt.), 

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy SleepConcept Marta Bartosiewicz. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: