null

Wynik postępowania dot. przeprowadzenia ewaluacji ex-post oraz opracowaniu raportu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik postępowania dot. przeprowadzenia ewaluacji ex-post oraz opracowania raportu ewaluacyjnego usług asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) /asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) realizowanych w Warszawie w latach 2016 – 2017.

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 22.05.2018 r., wpłynęło 7 ofert do Zamawiającego jednak zgodnie z § 5 ust 5 Regulaminu zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. Zamówienie nie zostaje udzielone.