null

Wynik postępowania na dostawę produktów spożywczych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wynik postępowania na dostawę produktów spożywczych przeznaczonych na szkolenia dla przedstawicieli społeczności lokalnej oraz dla uczestników WARSZTATÓW ZDROWIENIA w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 5 potencjalnych wykonawców. Kierując się kryteriami oceny oferty a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.; Panieńszczyzna; 21-002 Jastków Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: