null

Wynik postępowania na kurs zawodowy Administrator sieci komput (16/2018/AW)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego numer 16/2018/AW na przeprowadzenie kursu zawodowego Administrator sieci komputerowych w ramach projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Administrator sieci komputerowych dla jednego Uczestnika projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 17.04.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od NextGeneration Technology Piotr Wasyk, ul. Korkowa 37/155, 04-502 Warszawa. Liczba uzyskanych punktów: 60, kwota netto=brutto przedmiotu zamówienia 2 340 zł.

Zamówienie zostaje udzielone firmie NextGeneration Technology Piotr Wasyk, ul. Korkowa 37/155, 04-502 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie NextGeneration Technology Piotr Wasyk. Oferta firmy NextGeneration Technology Piotr Wasyk jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: