null

Wynik postępowania na kurs zawodowy Kadry i płace (9/2018/AW)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Kadry i płace (kod zawodu specjalista ds. kadr 242307 i specjalista ds. wynagrodzeń 242310) dla jednej uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 15.03.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna ofereta od ATUT Lider Kształcenia, Centrum szkoleniowe, ul. Św. Wojciecha 3/3A, 10-504 Olsztyn. Zamówienie nie zostaje udzielone, ponieważ oferta przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Załączniki: