null

Wynik postępowania na kurs zawodowy Masażysta (13/2018/AW)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik postępowania na przeprowadzenie kursu zawodowego Masażysta (I i II poziom) dla Uczestnika projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15.

Wynik zapytania ofertowego numer 13/2018/AW.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Masażysta (I i II poziom) dla jednego Uczestnika projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 28.03.2018 r., wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty od Oferentów:

1. Centrum Fizjoedukacji Animusz Adam Figeland, ul. Mickiewicza 18A/3, 01-517 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 91.

2. PRO-ACTIV, ul. Międzynarodowa 68 lokal 4, 03-922 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 80.

Zamówienie zostaje udzielone firmie Centrum Fizjoedukacji Animusz Adam Figeland

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Centrum Fizjoedukacji Animusz Adam Figeland. Oferta firmy Centrum Fizjoedukacji Animusz Adam Figeland jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: