null

Wynik postępowania na kurs zawodowy Samodzielny księgowy (14/2018/AW)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

1. CEDOZ Sp. z o.o., ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa Postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ jedyna złożona oferta niezgodna jest z treścią zapytania ofertowego i opisem przedmiotu zamówienia.