null

Wynik postępowania na kurs zawodowy Sommelier (14/2017/AW)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Sommelier dla jednego Uczestnika projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 11.10.2017 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zamówienie nie zostaje udzielone.

 

 Zamówienie nie zostaje udzielone.