null

Wynik postępowania na kurs zawodowy Specjalista ds kadr i płac (16/2017/AW)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Specjalista ds kadr i płac (kod zawodu specjalista ds. kadr 242307 i specjalista ds. wynagrodzeń 242310) dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 17.10.2017 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.


Zamówienie nie zostaje udzielone.