null

Wynik postępowania na sporządzenie wyceny zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik postępowania na sporządzenie wyceny zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wchodzących w skład mienia m.st. Warszawy, zakupionych w ramach projektów pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie” oraz „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (100 % cena), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie:

 

Altix Sp. z o. o.

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: