null

Wynik postępowania Przedmiotem zamówienia jest organizacja cyklu otwartych i nieodpłatnych warsztatów twórczych dla mieszkańców Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego, którego przedmiotem była organizacja cyklu otwartych i nieodpłatnych warsztatów twórczych dla mieszkańców Warszawy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, realizowanych we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy.

 

Zawarty w zapytaniu ofertowym opis przedmiotu zamówienia nie pozwala na jednoznaczną i rzetelną ocenę otrzymanych ofert i nie gwarantuje wykonania zamówienia zgodnego z założeniami Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia wymaga doprecyzowania i wskazania konkretnych wartości liczbowych w odniesieniu do produktów końcowych zamówienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. 

Załączniki: