null

Wynik zapytania dot. opracowania standardu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W odpowiedzi na zapytanie opublikowane w dniu 19.07.2019 r. wpłynęły 2 oferty. Kierując się kryteriami oceny oferty: 60% - cena 40% - doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w zakresie przygotowania standardów usług/programów/opracowań przeprowadzonych badań z zakresu wspierania rodziny, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawcy: Iwona Raszeja-Ossowska. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: