null

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia procesu opisania i wartościowania stanowisk pracy w Zespołach do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy JKM Consulting.

Na ogłoszone w dniu 26 czerwca 2018 r. zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia procesu opisania i wartościowania ok. 100 stanowisk pracy (ok. 600 etatów/pracowników) w 3 Zespołach do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez te Zespoły wpłynęły 4 oferty. Wszystkie 4 oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu. Kierując się kryteriami oceny oferty: 60% – doświadczenie Wykonawcy w realizacji usługi wartościowania stanowisk, 30% – cena za realizację przedmiotu zamówienia; 10% – potencjał osobowy dotyczący osób zaangażowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy JKM Consulting. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: