null

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia rekrutacji uczestników do projektu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest realizacja czynności związanych z przeprowadzeniem rekrutacji uczestników do projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”

Uzyskano następujące oferty:
1. Kajetan Gryglewski, oferta wycofana przez kandydata w dniu 27.08.2015
2. Wojciech Cięciera
3. Marta Ostrowska

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 50%, wymagania pożądane 20% oraz rozmowa kwalifikacyjna- 30%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Marcie Ostrowskiej oraz Panu Wojciechowi Cięciera. Oferty są najkorzystniejsze cenowo i spełniają pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: