null

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia szkolenia z zakresu przepisów RODO

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) i ich wdrożenia w publicznych jednostkach pomocy społecznej.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) i ich wdrożenia w publicznych jednostkach pomocy społecznej do dnia 15.03.2018 r. wpłynęły 3 oferty.

Żadna ze złożonych ofert nie spełniła warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający podjął decyzję o nieudzieleniu zamówienia.