null

Wynik zapytania dot. przeprowadzenie ewaluacji i opracowania Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 23 lipca 2018 r., Zamawiający podjął decyzję o jego unieważnieniu.