null

Wynik zapytania dot. szkolenia KASJER–SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania dot. szkolenia KASJER–SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

Na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia  zawodowego KASJER – SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedziało dwóch wykonawców. W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje:

Neo Consulting & Investment Sp. z o. o., ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji  przedmiotu zamówienia firmie Neo Consulting & Investment Sp. z o. o., ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.  

Załączniki: