null

Wynik zapytania dotyczącego zapewnienia usługi tłumaczenia na język migowy oraz zapewnienie pętli indukcyjnej na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania dotyczącego zapewnienia usługi tłumaczenia na język migowy oraz zapewnienie pętli indukcyjnej na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi tłumaczenia na język migowy oraz zapewnienie pętli indukcyjnej na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do 31 lipca 2018 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. W związku z powyższym zamówienie nie zostaje udzielone.