null

Wynik zapytania ofert. na korektę, redakcję i opracowanie graficzne tekstów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofert. na korektę, redakcję i opracowanie graficzne tekstów

Wynik zapytania ofertowego dot. realizacji kompleksowej usługi składającej się z redakcji i korekty tekstów przekazanych przez Zamawiającego oraz opracowania graficznego maksymalnie 7 publikacji (w tym skład i łamanie tekstu) w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

- Wydawnictwo KA s.c.

- Biały-ogród.pl Agata Mościcka

- Pracownia C&C Sp. z o.o.

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Pracownia C&C Sp. z o.o.

Załączniki: