null

wynik zapytania ofertowego dot. ewaluacji i opracowania założeń do Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający w dniu 25 kwietnia 2018 r. podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.