null

Wynik zapytania ofertowego dot.opracowania "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018”

Zamówienie nie zostaje udzielone żadnemu z Oferentów z powodu braku ofert.